Dàn đề 8 số nuôi khung 5 ngày bất bại tại nhà cái i9Bet

Dan-de-8-so-nuoi-khung-5-ngay-bat-bai-tai-nha-cai-i9Bet

Dàn đề 8 số là một phương pháp chơi lô đề khá phổ biến, với cách chơi rất đơn giản, người chơi chỉ cần chọn ra 8 con số trong khoảng từ 00 đến 99 để tạo thành một dàn đề. Sau đó, người chơi nuôi dàn đề này trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 5 ngày. Nếu trong 5 ngày đó, có ít nhất 2 con số trong dàn đề trúng giải thì người chơi sẽ thắng.

Để tính dàn đề 8 số, người chơi có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như:

Dàn đề 8 số nuôi khung 5 ngày bất bại tại nhà cái i9Bet
Dàn đề 8 số nuôi khung 5 ngày bất bại tại nhà cái i9Bet
 • Phương pháp tính tổng: Người chơi tính tổng của các chữ số trong giải đặc biệt của ngày hôm trước, sau đó lấy số cuối của tổng đó để làm số đầu tiên của dàn đề. Tiếp theo, người chơi cộng thêm 1 vào số đầu tiên để được số thứ hai, tiếp tục cộng thêm 1 để được số thứ ba, cứ như vậy cho đến khi đủ 8 số.
 • Phương pháp tính hiệu: Người chơi tính hiệu của các chữ số trong giải đặc biệt của ngày hôm trước, sau đó lấy số cuối của hiệu đó để làm số đầu tiên của dàn đề. Tiếp theo, người chơi trừ đi 1 từ số đầu tiên để được số thứ hai, tiếp tục trừ đi 1 để được số thứ ba, cứ như vậy cho đến khi đủ 8 số.
 • Phương pháp tính tổng hiệu: Người chơi tính tổng của các chữ số trong giải đặc biệt của ngày hôm trước, sau đó lấy hiệu của tổng đó và số cuối của giải đặc biệt để làm số đầu tiên của dàn đề. Tiếp theo, người chơi cộng thêm 1 vào số đầu tiên để được số thứ hai, tiếp tục cộng thêm 1 để được số thứ ba, cứ như vậy cho đến khi đủ 8 số.

Cách tính dàn đề 8 số

Để tính dàn đề 8 số, người chơi có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, hãy cùng i9Bet khám phá cách tính qua bài viết dưới đây nhé.

Phương pháp tính tổng

 • Bước 1: Tính tổng của các chữ số trong giải đặc biệt của ngày hôm trước.
 • Bước 2: Lấy số cuối của tổng đó để làm số đầu tiên của dàn đề.
 • Bước 3: Cộng thêm 1 vào số đầu tiên để được số thứ hai, tiếp tục cộng thêm 1 để được số thứ ba, cứ như vậy cho đến khi đủ 8 số.

Ví dụ:

Giải đặc biệt của ngày hôm trước là 123456.

 • Tổng của các chữ số trong giải đặc biệt là 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.
 • Số cuối của tổng là 1.
 • Dàn đề 8 số theo phương pháp tính tổng là 12345678.

Phương pháp tính hiệu

 • Bước 1: Tính hiệu của các chữ số trong giải đặc biệt của ngày hôm trước.
 • Bước 2: Lấy số cuối của hiệu đó để làm số đầu tiên của dàn đề.
 • Bước 3: Trừ đi 1 từ số đầu tiên để được số thứ hai, tiếp tục trừ đi 1 để được số thứ ba, cứ như vậy cho đến khi đủ 8 số.

Ví dụ:

Giải đặc biệt của ngày hôm trước là 123456.

 • Hiệu của các chữ số trong giải đặc biệt là 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 = -3.
 • Số cuối của hiệu là 3.
 • Dàn đề 8 số theo phương pháp tính hiệu là 32109876.

Phương pháp tính tổng hiệu

 • Bước 1: Tính tổng của các chữ số trong giải đặc biệt của ngày hôm trước.
 • Bước 2: Tính hiệu của tổng đó và số cuối của giải đặc biệt.
 • Bước 3: Lấy hiệu đó để làm số đầu tiên của dàn đề.
 • Bước 4: Cộng thêm 1 vào số đầu tiên để được số thứ hai, tiếp tục cộng thêm 1 để được số thứ ba, cứ như vậy cho đến khi đủ 8 số.

Ví dụ:

Giải đặc biệt của ngày hôm trước là 123456.

 • Tổng của các chữ số trong giải đặc biệt là 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.
 • Hiệu của tổng đó và số cuối của giải đặc biệt là 21 – 6 = 15.
 • Dàn đề 8 số theo phương pháp tính tổng hiệu là 151617181920.

Chiến thuật chơi dàn đề 8 số tại i9Bet

Chiến thuật chơi dàn đề 8 số tại i9Bet
Chiến thuật chơi dàn đề 8 số tại i9Bet

Để chơi dàn đề 8 số hiệu quả, người chơi cần có một chiến thuật chơi rõ ràng. Một số chiến thuật chơi phổ biến bao gồm:

Chiến thuật nuôi khung

Nuôi khung là một chiến thuật chơi dàn đề 8 số phổ biến, trong đó người chơi sẽ nuôi một dàn đề nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 5 ngày hoặc 7 ngày. Nếu trong khoảng thời gian đó, có ít nhất 2 con số trong dàn đề trúng giải thì người chơi sẽ thắng.

Chiến thuật đánh xoay vòng

Đánh xoay vòng là một chiến thuật chơi dàn đề 8 số trong đó người chơi sẽ đánh một dàn đề khác nhau mỗi ngày. Người chơi có thể sử dụng các phương pháp tính dàn đề khác nhau để tạo ra các dàn đề khác nhau.

Chiến thuật đánh theo cầu

Đánh theo cầu là một chiến thuật chơi dàn đề 8 số trong đó người chơi sẽ theo dõi kết quả xổ số để tìm ra những cầu đề có khả năng về cao. Người chơi có thể sử dụng các phương pháp soi cầu khác nhau để tìm ra những cầu đề này.

Cách tính dàn đề 8 số

Để tính dàn đề 8 số, người chơi có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như:

Phương pháp tính tổng

 • Bước 1: Tính tổng của các chữ số trong giải đặc biệt của ngày hôm trước.
 • Bước 2: Lấy số cuối của tổng đó để làm số đầu tiên của dàn đề.
 • Bước 3: Cộng thêm 1 vào số đầu tiên để được số thứ hai, tiếp tục cộng thêm 1 để được số thứ ba, cứ như vậy cho đến khi đủ 8 số.

Ví dụ: Giải đặc biệt của ngày hôm trước là 123456.

 • Tổng của các chữ số trong giải đặc biệt là 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.
 • Số cuối của tổng là 1.
 • Dàn đề 8 số theo phương pháp tính tổng là 12345678.

Phương pháp tính hiệu

 • Bước 1: Tính hiệu của các chữ số trong giải đặc biệt của ngày hôm trước.
 • Bước 2: Lấy số cuối của hiệu đó để làm số đầu tiên của dàn đề.
 • Bước 3: Trừ đi 1 từ số đầu tiên để được số thứ hai, tiếp tục trừ đi 1 để được số thứ ba, cứ như vậy cho đến khi đủ 8 số.

Ví dụ: Giải đặc biệt của ngày hôm trước là 123456.

 • Hiệu của các chữ số trong giải đặc biệt là 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 = -3.
 • Số cuối của hiệu là 3.
 • Dàn đề 8 số theo phương pháp tính hiệu là 32109876.

Phương pháp tính tổng hiệu

 • Bước 1: Tính tổng của các chữ số trong giải đặc biệt của ngày hôm trước.
 • Bước 2: Tính hiệu của tổng đó và số cuối của giải đặc biệt.
 • Bước 3: Lấy hiệu đó để làm số đầu tiên của dàn đề.
 • Bước 4: Cộng thêm 1 vào số đầu tiên để được số thứ hai, tiếp tục cộng thêm 1 để được số thứ ba, cứ như vậy cho đến khi đủ 8 số.

Ví dụ: Giải đặc biệt của ngày hôm trước là 123456.

 • Tổng của các chữ số trong giải đặc biệt là 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.
 • Hiệu của tổng đó và số cuối của giải đặc biệt là 21 – 6 = 15.
 • Dàn đề 8 số theo phương pháp tính tổng hiệu là 151617181920.

Chiến thuật chơi dàn đề 8 số cùng chuyên gia i9bet

Chiến thuật chơi dàn đề 8 số cùng chuyên gia i9bet
Chiến thuật chơi dàn đề 8 số cùng chuyên gia i9bet

Để chơi dàn đề 8 số hiệu quả, người chơi cần có một chiến thuật chơi rõ ràng. Một số chiến thuật chơi phổ biến bao gồm:

Chiến thuật nuôi khung

Nuôi khung là một chiến thuật chơi dàn đề 8 số phổ biến, trong đó người chơi sẽ nuôi một dàn đề nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 5 ngày hoặc 7 ngày. Nếu trong khoảng thời gian đó, có ít nhất 2 con số trong dàn đề trúng giải thì người chơi sẽ thắng.

Chiến thuật đánh xoay vòng

Đánh xoay vòng là một chiến thuật chơi dàn đề 8 số trong đó người chơi sẽ đánh một dàn đề khác nhau mỗi ngày. Người chơi có thể sử dụng các phương pháp tính dàn đề khác nhau để tạo ra các dàn đề khác nhau.

Chiến thuật đánh theo cầu

Đánh theo cầu là một chiến thuật chơi dàn đề 8 số trong đó người chơi sẽ theo dõi kết quả xổ số để tìm ra những cầu đề có khả năng về cao. Người chơi có thể sử dụng các phương pháp soi cầu khác nhau để tìm ra những cầu đề này.

Bí quyết soi cầu dàn đề 8 số

Để soi cầu dàn đề 8 số hiệu quả, người chơi cần sử dụng các phương pháp soi cầu khác nhau. Một số phương pháp soi cầu phổ biến bao gồm:

Soi cầu theo lô gan

Lô gan là những con số đã lâu không về. Người chơi có thể soi cầu dàn đề 8 số bằng cách chọn những con số lô gan đã lâu không về.

Soi cầu theo lô xiên

Lô xiên là những cặp số thường về cùng nhau. Người chơi có thể soi cầu dàn đề 8 số bằng cách chọn những cặp số lô xiên có khả năng về cao.

Soi cầu theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt là kết quả xổ số quan trọng nhất.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách tính dàn đề 8 số thông qua các phương pháp tính tổng, hiệu và tổng hiệu. Chúng ta cũng đã thảo luận về các chiến thuật chơi dàn đề 8 số và bí quyết soi cầu dàn đề 8 số. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và áp dụng hiệu quả khi tham gia dàn đề 8 số.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách tính dàn đề 8 số thông qua các phương pháp tính tổng, hiệu và tổng hiệu. Đây là những phương pháp đơn giản mà người chơi có thể áp dụng để tạo ra các dàn đề 8 số khác nhau mỗi ngày. Việc sử dụng các phương pháp tính toán này không chỉ giúp người chơi tăng cơ hội trúng số mà còn giúp họ thú vị hơn khi tham gia dàn đề.